Valiant 2 cpet

Lode-Valiant-2-cpetKarakteristike:

  • ergometrijski pokretni sag za velika opterećenja
  • moderni i stabilni dizajn maksimizira pouzdanost sustava
  • sadrži kontrolnu jedinicu s LCD ekranom; jednostavna za korištenje
  • mogućnost podešavanja brzine (0.5 – 20 km/h) i nagiba pokretnog saga (0–25%)
  • postepeno povećanje brzine i nagiba
  • mogućnosti programiranja za korisnički definirane testove ili poznate standardne testove poput Bruce ili Balke
  • RS232 sučelje za spajanje s vanjskim jedinicama
  • pokretni sag podnosi težinu do 160 kg
  • pokretni sag koristi mrežno napajanje
  • težina: 225 kg; dimenzije: 215x80x130 cm

 PROIZVOĐAČ: LODE