AutoPulse Plus

autopulseKarakteristike:

        Uređaj za automatsku masažu srca. Jedinstvena tehnologija omogućava učinkovitu i brzu primjenu uređaja. Tehnologija raspodjele opterećenja pomoću pojasa LifeBand omogućava ravnomjerni pritisak po čitavom obujmu toraksa, što izaziva kontrakciju miokarda sa svih strana. Nakon pritiska je omogućena kvalitetna dekompresija za maksimalnu koronarnu prokrvljenost. Prilikom postavljanja pojasa LifeBand na pacijenta sustav automatski steže pojas; proračunava oblik, veličinu i otpor toraksa pacijenta te primjenjuje kvalitetan pritisak. Uređaj je programiran prema smjernicama ERC-a iz 2015.g. te omogućava konstantnu frekvenciju masaže. Omogućena su dva moda rada, kontinuirani način rada te način 30:2. Prilikom kontinuiranog načina rada uređaj neprekidno provodi masažu srca, dok kod načina 30:2 program omogućava 3 sek pauze za 2 upuha nakon svakih 30 kompresija. Prilikom izvođenja programa je moguće prelaziti iz jednog u drugi način rada. Uređaj je u potpunosti autonoman, radi na punjivu Litij-ionsku bateriju koja omogućava 30 do 45 min rada. Autopulse sustav je dizajniran za korištenje na odraslim osobama sa opsegom toraksa 76 do 130 cm te širinom prsa 25 do 38 cm. Prije kopčanja pojasa LifeBand na pacijenta je moguće zalijepiti elektrode kako bi se omogućila defibrilacija prilikom oživljavanja. Postoji mogućnost povezivanja između Autopulse sustava i defibrilatora kako bi se ostvarila sinkronizacija u pružanju terapije.  

Uređaj funkcionira kao dodatna osoba, osigurava kliničku sigurnost pacijenta te pruža sigurnost pacijentu i korisniku prilikom transporta. Autopulse sustav je intuitivan i jednostavan za korištenje, omogućava konstantne, visokokvalitetne masaže srca koje poboljšavaju cirkulaciju krvi. Sustav smanjuje prekide u postupku oživljavanja što omogućava konstantan tlak koronarne cirkulacije koji je vitalan kod preživljavanja. Niz studija i široka primjena u velikom broju medicinskih ustanova potvrđuje kvalitetu i učinkovitost Autopulse sustava.

Tehničke karakteristike Autopulse sustava: Dimenzije platforme - 82.6x44.7x7.6 cm, težina – 9.3 kg, LCD prikaz, 80±5 kompresija/min, mod rada – kontinuirani ili 30:2)

 

PROIZVOĐAČ: ZOLL MEDICAL CORPORATION